SZTUKA | KULTURA | EDUKACJA

1_2_3

Trzon Rady Naukowej czasopisma stanowią członkowie kolegium ds. rozwoju kadry Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu:
prof. zw. dr hab. Waldemar Górski,
prof. zw. Marek Rocławski,
prof. zw. Bogusław Grabowski,
prof. zw. Leszek Kułakowski

Komitet redakcyjny:
prof. zw. dr hab. Waldemar Górski (redaktor naczelny),
ad. dr hab. Anna Galikowska – Gajewska, ad. dr Gabriela Konkol (redakcja naukowa),
dr Roman Nieczyporowski, dr Grzegorz Piotrowski,
dr Michał Kierzkowski, dr Michał Kozorys

Tematyka:
Szeroko pojęta edukacja w sferze sztuki i kultury oraz zagadnienia towarzyszące

Publikowanie:
SZTUKA | KULTURA | EDUKACJA, czasopismo naukowe powołane w 2010 roku przy Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (obecnie Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu), stanowi zaplecze wydawnicze dla środowiska akademickiego, przedstawicieli nauki i sztuki zainteresowanych wielorako pojętą edukacją artystyczną, także dla studentów. Oczekujemy na materiały objętości (orientacyjnie) od 4 do 16 znormalizowanych stron (7 200 – 28 800 znaków i spacji). Prosimy o przekazywanie prac wyłącznie w formie zapisu elektronicznego, na adres elektroniczny redakcji.Zamieszczane na łamach czasopisma oryginalne prace będą recenzowane. Zostaną opublikowane po otrzymaniu pozytywnej recenzji.

Zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami publikacji.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!